Vanuit de leerlingenraad

De leerlingenraad van Aventurijn is samengesteld uit leerlingen van de brugklassen, de middengroepen en de eindgroepen. We vergaderen in twee verschillende groepen, groep A en groep B. Op dit moment bestaat de gehele leerlingenraad uit 11 leerlingen.

Eens in de zes weken komen we samen en vergaderen we over verschillende onderwerpen. Soms wordt er vanuit werkgroepen of vanuit het managementteam van de school een agendapunt ingebracht. Daarnaast worden de vergaderingen in de klassen besproken. Door middel van een schrift of mapje worden er dan onderwerpen aangedragen uit de klas die tijdens de rondvraag in de vergadering worden besproken.

We hebben de afgelopen jaren al veel mogen betekenen in de school. Zo hebben we bijvoorbeeld meegedacht met het ontwwerp van het nieuwe gebouw en de kluisjes. We hebben verschillende feesten bedacht en ideeen bedacht voor de pauzes. We hebben ook nagedacht over de sollicitatie van de nieuwe directeur.