Ketenpartners

Wat biedt welke ketenpartner?

's Heeren Loo

's Heeren Loo biedt binnen Olivijn een onderschools behandelaanbod, geintegreerd in een Olivijn klas. Daarnaast bieden zij binnen Olivijn  naschoolse dagbehandeling, onderschoolse individuele begeleiding, ambulante ondersteuning thuis (begeleidend of behandelend) en woensdag- of zaterdagmiddag opvang.
Via de poli in Almere is uitgebreide diagnostiek mogelijk, waarbij de focus op psychosociale- en/of gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (waar nodig in samenwerking met Merem). Aanvullende therapieën zoals speltherapie, EMDR, PMT, CGT e.d. kunnen, indien geindiceerd, worden aangeboden.

De Schavuiten

De Schavuiten is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen met een chronische ziekte die (nog) niet naar school gaan. Zij bieden een ontwikkelingsgericht dagprogramma waarbij zorg en opvang hand in hand gaan. De begeleiding is opgeleid om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Tevens bieden zij verpleegkundige ondersteuning voor leerlingen van Olivijn.

Merem, kinderrevalidatie Almere


 

Vanuit Merem kinderrevalidatie kan revalidatie-behandeling worden geboden. De fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog/orthopedagoog en maatschappelijk werker werken op voorschrift van de coördinerend revalidatiearts aan de lichamelijke en mentale ontwikkeling van de leerling.

Triade


 

Triade biedt binnen Olivijn onderschoolse individuele begeleiding, naschoolse begeleiding, ambulante ondersteuning thuis (begeleidend of behandelend) en logeren.

Stichting Zorg Almere


 

Stichting Zorg Almere biedt binnen Olivijn onderschoolse individuele begeleiding, onderschoolse opvang voor leerlingen die (nog) geen volledige onderwijsdagen aan kunnen, verpleegkundige ondersteuning binnen school, naschoolse begeleiding, ambulante ondersteuning thuis (begeleidend) en logeren.

< Terug naar Samenwerking