Aanmeldformulier

Toelichting BSN- en onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
Adresgegevens
Bereikbaarheid externen
Gezinssituatie
Gegevens vorige school/ opvang
Medische informatie (niet verplicht)
Voor het toedienen van medicatie op school dient een overeenstemmingsverklaring te worden ingevuld. Deze wordt op u verzoek door school aan u verstrekt.
Gegevens ouders/ verzorgers
Persoonsgegevens verzorgers 1 (moeder)
Persoonsgegevens verzorger 2 (vader)
Andere kinderen in het gezin (niet verplicht)
Gegevens vervoer
Overige
Toestemming gebruik foto's
*U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.
Verklaren dat de hierboven vermelde gegevens juist zijn.
Hieronder bestaat de mogelijkheid om digitaal een kopie ID en handtekening toe te voegen. Uw kopie ID wordt na aanmelding door ons vernietigd. 
Na 1 maart nemen wij de aanmelding/inschrijving in behandeling. De Commissie van Begeleiding van Aventurijn bepaalt of Aventurijn de vereiste zorg en onderwijs kan bieden. Dit doet zij na  dossieronderzoek, indien mogelijk observatie en overleg. Uiteraard gaat dit in samenspraak met u als ouders. Daarna wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het Samenwerkingsverband aangevraagd. De aanmelding/inschrijving is definitief als het samenwerkingsverband een TLV afgeeft. Heeft u vragen over de procedure? Neemt u dan gerust contact met ons op via: secretariaat.aventurijn@almere-speciaal.nl
 
* Verplichte velden